Kết nối TRABI

Giới thiệu về TRABI

TRABI là tên viết tắt của Trung tâm Hợp tác Việt - Đức. TRABI được thành lập năm 2012. Đại diện pháp lý và Giám đốc điều hành của trụ sở tại Việt Nam là Ông Nguyễn Hoàng – một doanh nhân thành đạt tại Đức.

TRABI kết hợp với đối tác tại Đức là tập đoàn JACURA Group GmbH tổ chức các kỳ thi TELC theo khung tiêu chuẩn chung Châu Âu tại Việt Nam.